Du må ha et mål

Det nest-viktigste prinsippet i nettverking er – ikke overraskende – at du må ha et mål. Noen nettverker for å bygge karriere, noen gjør det for å finne ny jobb snarest, noen for å rekruttere nye kolleger, mange selgere gjør det for å selge mer. Uansett er det viktig at du setter deg et mål for hva du vil oppnå, og styrer mot det målet i de aktivitetene du gjør. Det kan også innebære at det er visse aktiviteter du ikke gjør, fordi de ikke vil bidra til at du når det målet du har satt deg.

 

Du kan med fordel bruke litt tid på å formulere og spesifisere målet ditt så det blir klart og tydelig. “Treffe nye kunder” er greit, men “Få introduksjon til to nye økonomidirektører eller andre beslutningstakere innenfor økonomi og regnskap” er vesentlig tydeligere. Det sier noe om hvor du skal finne dine nye kunder, og er kvantifisert i antall. Da blir det straks sterkere.

 

Forskning viser at du har større sjanse for å nå målet dersom du skriver det ned. Du bedrer også sjansene dersom du deler det med en kollega eller venn. På engelsk kaller de det for en “accountability buddy”. På norsk kunne vi si “forpliktelse-kompis”, for det er en kompis du forplikter deg overfor.

 

Du kan gjerne uttrykke målet sterkere for eksempel “Jeg skal oppnå mersalg og kryssalg ved å involvere beslutningstakere innenfor økonomi og regnskap, så jeg skal oppnå kontakt med minst 2 slike ukentlig hele neste kvartal”.

 

Nettverking og målsetning gjelder alle funksjoner i virksomheten. Jeg har 35 års erfaring fra salg og marketing, derfor tenker jeg ofte i de baner, men dette gjelder bredt. En i HR-avdelingen kan sette seg mål om å finne x nye kandidater via nettverket sitt, en i IT-avdelingen kan sette seg mål om å bli kjent med y nye utviklere innen et gitt programmeringsspråk. Og så videre. 

 

Det gjelder for alle at du må ha et mål, ellers kan du ikke si noe om fornuftig om hvorvidt du lykkes eller ei. Du kan heller ikke finne rette arenaer eller kanaler for dine nettverksaktiviteter.

Derfor – Du må ha et mål!

Kontakt meg for å se hvordan jeg kan hjelpe deg eller din bedrift