Finn rett format

Jeg har tidligere sagt at det ikke er å bare møte opp og vise en serie lysark. En presentasjon som skal selge et budskap krever planlegging.

 

I planleggingsfasen inngår det å finne rett format. Noen ganger er lysark/PowerPoint det rette, noen ganger ikke. Jeg har selv opplevd å bli irettesatt fordi jeg ved en anledning ikke viste lysark. Det kunne jeg blitt spart for hvis møtelederen og jeg hadde snakket bedre sammen på forhånd.

 

I andre tilfeller er en styrt diskusjon rundt bordet like bra, eller det kan være en workshop, en kunnskapscafé eller et annet format som egner seg best.

 

Det er et hint lenger opp – snakk med møtelederen eller den som eier møtet på forhånd. Spør rett ut hva hen mener er det beste i denne sammenhengen. Dersom du mener at du har en bedre idé, så diskuter på forhånd og bli enige om formatet på din presentasjon.

 

Da vil du få frem budskapet og føle at du lykkes best!

Kontakt meg for å se hvordan jeg kan hjelpe deg eller din bedrift