Gode presentasjoner selger

Har du lagt merke til at gode presentasjoner selger? At noen foredragsholdere fenger mer enn andre?

Når jeg sier “selger” snakker jeg om mer enn direkte salg. Det kan også være å selge en idé eller et budskap. Det kan for eksempel være deltakere i et debattprogram på TV. Noen fremfører budskapet så overbevisende at jeg blir positiv selv om jeg er grunnleggende uenig i vedkommendes ståsted og budskap.

 

Det er mange elementer som bidrar til at en presentasjon eller budskap selger. Det viktigste tipset til deg som vil bli bedre til å presentere selv er dette: Du må være klar over at det er en forskjell på gode og mindre gode presentasjoner. Det er ikke bare å møte opp og dra tilhørerne gjennom en serie slides. 

Det er først når du erkjenner at det er en forskjell, og begynner å trene, at du blir bedre til å fremføre budskapet ditt.

 

Gode presentasjoner skaper salg, og av og til både mersalg og kryssalg. Så enkelt er det. Mersalg? Ja, hvis den som presenterer har forberedt seg på å nevne mer enn kjerneproduktet/-tjenesten og gjør det på en elegant måte. Det samme gjelder kryssalg. Mulighetene ligger der, men du må jobbe med dem. 

Kontakt meg for å se hvordan jeg kan hjelpe deg eller din bedrift