Hvordan blir vi klokere?

Jeg er opptatt av bøker om beslutninger i team.

De tre siste bøkene jeg har lest om temaet er: ”Tenke, fort og langsomt” av Daniel Kahnemann, ”En god beslutning, 7 grep for å velge rett” av Nils Tore Meland og er nettopp er ferdig med: ”Klokere, fra gruppetenkning til smarte grupper” av Cass R. Sunstein og Reid Hastie. Her omtales kun den siste, men poenget i boka er å se problemstillinger fra flere vinkler for å forstå betydningen av mangfold.

”Klokere” bygger på omfattende forskning omkring gruppetenking. Når jeg leser boka og tenker på beslutninger jeg har tatt eller vært tilskuer til, skjønner jeg hvorfor det tas mange dårlige beslutninger.

Et eksempel på den største feilen som grupper gjør. Nemlig at at all argumentasjon som støtter opp under forutinntatte meninger tillegges størst vekt.
Når alle tenker likt blir som regel resultatet dårlig, fordi konstruktive motforestillinger ikke blir tillagt vekt. Boka viser til eksempler på hvordan de gruppemedlemmene med minst kunnskap fratar de som vet mest muligheten til å uttale seg, fordi de sterkeste (dominante) overkjører de klokeste (reflekterte).

Bokas første del beskriver forskningsresultater som viser hvor gal en gruppebeslutning kan bli. Dette er nyttig å ha som bakteppe før man går løs på bokas siste del, som beskriver metoder for å unngå de mest åpenbare feilslutningene.

Metoden boka beskriver som jeg selv har hatt positiv erfaring med som teamfasilitator er å sette team i en halvsirkel og la deltakerne få slippe til etter personlige preferanser. Enkelte sjefer har en tendens til å uttale seg skråsikkert og overlate ordet til de som er enige og understøtter deres ego først. Ved å plassere sjefen til slutt, kan han få høre hva alle andre har å si. Først plasseres de mest reflekterte, med synspunkter på siden av den gjengse oppfatning, slik at disse synspunkter kommer fram først. Derved unngår vi de negative effektene det som står skrevet om i første del av boka.

Er sjefen en god lytter, åpen for alles synspunkter og bruker ”generell intelligens” til å sortere informasjonen, vil suksessen bli mye større enn ved kun å lytte til sin egen stemme.

Jeg kjenner igjen mange situasjoner i boka og tror mange vil gjøre det samme. Innovasjon handler f.eks. ikke om å velge den beste eksisterende løsningen, men å gjennomføre innovasjonsturneringer og finne nye og bedre løsninger.

Innovative team består av de beste solospillerne, som evner å samarbeide og som lar alle slippe til og lytte til hva de klokeste spesialistene vet og velge løsningen hele teamet er best tjent med.

De beste beslutninger blir som regel tatt av de med høy Generell Intelligens (GI) = sunnfornuft kombinert med IQ.

Boka er lettlest og konkluderer med følgende uttalelse: ”Med noen få klare grep kan grupper bli mye klokere.”  – Amen

Anmeldelsen er en gjesteblogg fra min gode venn Per Olav Apalnes, senior pådriver i SEMCO International AS, snart over i eget selskap Prosjektlosen. Per Olav har spisskompetanse på teambygging, fasilitering av strategikonferanser og prosjekt-kickoff, slik at virksomhetene kommer samlet til felles mål.

Disclaimer: Boken er mottatt gratis som anmeldereksemplar av forlaget, ingen vederlag for øvrig. Verken Per Olav eller jeg selv har noen forretningsmessig omgang med Cappelen Damm på publiseringstidspunktet.

Fakta:

  • Tittel : Klokere
  • Forfatter : Cass R. Sunstein og Reid Hastie
  • Forlag: Cappelen Damm
  • Antall sider : 195
  • Pris kr 379;-

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *