Planlegging er alfa og omega

Når du først erkjenner at det er en forskjell på gode og dårlige presentasjoner og vil bli bedre, er det én ting du ikke kommer utenom – planlegging.

 

Det er mye som inngår i planlegging, og mye kjennetegnes av spørsmålstegn heller enn utropstegn. Som i det følgende:

  • Hva er det for type presentasjon?
  • Hvem er publikum?
  • Hvor foregår presentasjonen?
  • Hvilke tekniske hjelpemidler finnes?
  • Hva skal presentasjonen lede til?

… og en god del flere spørsmål. Listen er på ingen måte komplett. Flere av de nevnte har også underspørsmål.

 

Det kan være at du skal innlede før en workshop. Da er det viktigere å skape forståelse for hva som skal være utfallet av workshopen, enn at du egentlig skal selge et budskap.

 

Det kan være at du skal presentere resultatene fra en markedsundersøkelse. Da er det ofte viktig å være objektiv og presentere funn i undersøkelsen og la publikum trekke konklusjoner selv.

 

Det er bare noen elementer du må avklare før presentasjonen, det vil si i planleggingsfasen. 

 

Ved å bruke tid i planleggingen legger du fundamentet for en presentasjon som får frem budskapet på en god måte.

 

I tips #1 nevnte jeg salg, kryssalg og mersalg. Ikke alt er salg, som nevnt over. Noen lever av å arrangere workshops, eller gjennomføre markedsundersøkelser og presentere resultatene. Dersom du er blant dem, og planlegger bra så opplever du at du over litt tid selger deg selv og blir invitert tilbake neste gang oppdragsgiveren har behov. Det er også viktig. 

Kontakt meg for å se hvordan jeg kan hjelpe deg eller din bedrift